Ons hart voor college en training

“Het is in de laatste 10 jaar steeds het verlangen geweest van Lizby en mij om een college te hebben in onze kerk. De meeste van deze jaren is dat dan ook zo geweest. Het draait vooral om de noodzaak de woorden van Jezus ‘Ga en maak discipelen’ serieus te nemen. We willen mensen, ook jou, veranderd zien in Christus en bekrachtigt voor een doel.

Wat er uit ons vloeit kan maar zo goed zijn als wat we innemen. Als wij kunnen helpen iets in mensen te leggen dat er voor zorgt dat hun – door God gegeven – toekomst steeds meer vorm krijgt dan zijn we geslaagd. Paulus zei tegen Timotëus als mentor, in 2 Timotëus 2:15, Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.

Wij zijn beter toegerust en in staat om onszelf te geven aan het werk waartoe God ons roept, namelijk zijn woord beter te begrijpen, wanneer we studeren en getraind worden. C3 College heeft bij velen bewezen een belangrijke rol hierin te spelen.”

Ps Steve Warren