C3 College Amsterdam

C3 College Amsterdam is onderdeel van C3 Church Amsterdam & Almere. We voorzien in cursussen en trainingprogramma’s voor iedereen die wil leren en groeien als gelovige en volger van Jezus Christus.

  In 2018 bieden we een nieuw jaarprogramma van onderwijs en training. In plaats van het aanbieden van losse cursussen bieden we een programma van 11 maanden aan waarin je zowel theologische vakken, bijbelstudie en ministry training zult krijgen. In de op theologie gerichte vakken gaan...

Aan het hoofd van onze college staat onze principal, Ferry Hofer, die als deel van de C3 Church staff onze senior ministers, Ps Steve and Lizby Warren dient en aan hun raporteert. Voor de verschillende cursussen en colleges kan Ferry rekenen op een uitmuntent team...

“Het is in de laatste 10 jaar steeds het verlangen geweest van Lizby en mij om een college te hebben in onze kerk. De meeste van deze jaren is dat dan ook zo geweest. Het draait vooral om de noodzaak de woorden van Jezus ‘Ga...